Uygur Hareketi, Uluslararası Zorla Kaybedilme Mağdurları Günü’nde Doğu Türkistan’ı hatırlattı

Blog post description.

9/1/20231 min read

Uygur Hareketi, Uluslararası Zorla Kaybetme Mağdurları Günü'nde Doğu Türkistan ve devam eden Uygur Soykırımını hatırlatarak cevaplar ve adalet talep etti. Bir insan hakkı ihlali olmasının ötesinde insanlığa karşı bir suç olan zorla kaybedilmelere dikkat çekmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 21 Aralık 2010 tarih ve 65/209 sayılı kararıyla 30 Ağustos’u “Uluslararası Zorla Kaybetme Mağdurları Günü” olarak ilan etmiştir. Uygur Hareketi, Uluslararası Zorla Kaybetme Mağdurları Günü sebebiyle yayınladığı basın bülteninde Doğu Türkistan’da ÇKP rejimi tarafından zorla kaybedilen Uygur Türklerini anarak cevaplar ve adalet talep etti.