Türkmenistan: Trans-Hazar Doğal Gaz Hattı'nın inşasını engelleyen hiçbir faktör yok

Blog post description.

7/25/20231 min read

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Trans-Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasını engelleyen herhangi bir siyasi, ekonomik veya mali faktörün bulunmadığını belirtti. Bakanlık, Türkmen doğal gazının Batı'ya tedarik projesinin gerçekleştirilme olasılıklarına ilişkin uluslararası basındaki yorumlara ilişkin internet sitesinden açıklama yaptı.