İşgalci Çin’in Doğu Türkistan’daki İslam’a karşı savaşı

Blog post description.

8/8/20231 min read

Doğu Türkistan’da Çin komünist rejiminin en çok zulmettiği kesimlerin başında din âlimleri gelmektedir. İster işgalin ilk günlerinde ister son yıllarda olsun, din âlimleri her zaman Çin Komünist Partisi’nin ana hedefi olmuştur. Uygur İnsan Hakları Projesi’ne (UHRP) göre, 2014 yılından bu yana binden fazla din alimi, dini öğretim ve topluluk liderliği ile ilişkileri nedeniyle tutuklanmıştır. Bunların 57’si (%5) 60 yaş üstü yaşlılardan oluşmaktadır.