DUK, işgalci Çin’in Ulusötesi Baskısı konusunda yapılması gerekenlerin anlatıldığı bir kitapçık yayınladı

Blog post description.

8/10/20231 min read

5 Ağustos'ta, Dünya Uygur Kongresine bağlı kuruluş Uygur Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi (UZDM), Dünya Uygur Kongresi'nin 115 delegesinin yılda iki kez düzenlediği toplantı sırasında 'Sesini Yükselt: Uygur Aktivistleri İçin Bir Toolkit – Çin'in Ulusötesi Baskıya Karşı En İyi Uygulamalar' kitapçığını yayınladı. UZDM Başkanı Zümretay Arkin, “Çin artık Uygur aktivistleri tehdit etmekten ve susturmaya çalışmaktan çekinmiyor. Ulusötesi baskı, kendi toplumumuz da dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından uzun zamandır bir baskı aracı olarak göz ardı edilmektedir” diyor. “Bu kitapçık, diaspora topluluğumuzu aktivist olarak maruz kalabilecekleri bazı riskler konusunda eğitmeyi, ancak en önemlisi onlara var oldukları yerlerde net çözümler sunmayı amaçlamaktadır”.