Çin’in kılık-kıyafet yasası dikkat çekti

Blog post description.

9/14/20231 min read

ilişkin yapılan ilk yasa değişikliğine göre, kamusal alanlarda, sözde "Çin Ulusal Ortak bilinci ve Ruhu”na aykırı davranış ve kıyafet, her türlü aksesuar, eşya vb. yasa dışı olarak belirlenirken, yasaya uymayanlar ise cezai işleme tabi tutulacak. Çin Ulusal Kongresi Daimi Komitesi tarafından yayımlanan bahse konu yasa değişikliğinin 34. maddenin 2. ve 3. bendi uyarınca, Çin Ulusal Ortak bilincine zıt, kılık ve kıyafet, görünüş, konuşma tarzı ve ifade biçimi, ideolojik düşünceleri baskı altına alınmasına ilişkin hükümleri içeriyor.